zaloguj się   |   załóż konto   |

Język angielski w Gimnazjum nr 1

<<= Powrót do strony głównej szkoły

WELCOME

Witamy Was na stronie języka angielskiego przygotowanej z myślą o naszych uczniach i kandydatach.

Uczniowie Gimnazjum nr 1 uczą się języka angielskiego w klasie dwujęzycznej angielsko-hiszpańskiej w wymiarze 5 godzin tygodniowo, w klasach dwujęzycznych hiszpańsko-angielskich w wymiarze 2 godzin tygodniowo oraz w klasach ogólnych w wymiarze 3 godzin tygodniowo. We wszystkich klasach występuje podział na grupy zaawansowane i niezaawansowane.


Dla stworzenia uczniom okazji do bezpośredniego komunikowania się w języku angielskim, poznania historii, geografii, kultury i obyczajów Wielkiej Brytanii organizujemy tygodniowe wycieczki do Londynu. Uczniowie mieszkają w domach angielskich rodzin mając możliwość praktycznego wykorzystania języka w różnych sytuacjach życiowych. Planujemy organizowanie podobnych wycieczek w następnych latach.

Na terenie szkoły znajdują się dwie pracownie języka angielskiego wyposażone w różnorodne materiały dydaktyczne i środki audio-wizualne. Lekcje i zajęcia dodatkowe prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli języka angielskiego – panią mgr Agnieszkę Kanabus i panią mgr Monikę Karlińską.

Od wielu lat uczniowie naszego gimnazjum systematycznie biorą udział w rozmaitych wewnątrzszkolnych i międzygimnazjalnych konkursach języka angielskiego, organizowanych przez inne gimnazja, licea, fundacje edukacyjne, jak również i nasze gimnazjum. Mamy laureatów i finalistów tych konkursów oraz uczniów, którzy zdobywali drugie, trzecie miejsca i wyróżnienia. Zapraszamy do menu „Osiągnięcia i sukcesy”.

Uczniowie mają możliwość wzbogacania i doskonalenia języka angielskiego poprzez coroczny udział w różnych imprezach szkolnych jak Dzień Języków Obcych czy koncerty z okazji świąt Bożego Narodzenia podczas których prezentują skecze, wiersze, piosenki, kolędy itp. w języku angielskim.